Nakresli budúcnosť  sveta a vyhraj pre celú triedu časopisy Bublina a  výlet do Energolandu.