Predplatné si môžete objednať cez službu ipredplatné.sk - (kliknite na odkaz nad týmto textom). Predplatné je platné vždy na rok od nasledujúceho nového čísla. Pre viac informácií kontaktujte  0800 188 826 alebo  info@ipredplatne.sk, objednavky@ipredplatne.sk


Ak by ste mali záujem o predplatné pre školy. Kontaktujte prosím: Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače,  02/54 41 99 06, 02/52 44 40 96, alebo na e-mailovú adresu: predplatne@slposta.sk