Ak by ste mali záujem o predplatné pre školy. Kontaktujte prosím: Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače,  02/54 41 99 06, 02/52 44 40 96, alebo na e-mailovú adresu: predplatne@slposta.sk