Bublina
o koronavíruse
s deťmi

Vydavateľstvo Bublina print ku Dňu detí pripravilo materiál, ktorého úlohou je vysvetliť detskou rečou situáciu spojenú
s epidémiou koronavírusu, ktorá zasiahla celý svet. Deti sa prostredníctvom textov a ilustrácií dozvedia o problematike vírusov a aj novom koronavíruse SARS-CoV-2.